facebook

ANDREX VALVE GROUP istnieje od 1985 roku. W skład grupy wchodzą dwa zakłady produkcyjne ANDREX.

W 1985 została założona firmy przez Andrzeja i Łucję Dąbrowskich w oparciu o własne know-how. Pozyskanie i wdrożenie wywodzących się z największych zakładów lotniczych: doświadczonego zespołu inżynierów, zaawansowanego technologicznie parku maszynowego.

ANDREX VALVE GROUP rozpoczęła działalność od produkcji części metalowych oraz wyrobów ze stali kwasoodpornej, wykorzystując technologie obróbki skrawaniem oraz spawania. Głównymi odbiorcami były koncerny farmaceutyczne. Kluczowym produktem były podpory pod rurociągi, które montowała na całym świecie uznana międzynarodowa firma.

Obecnie w naszej ofercie są:
 • kurki kulowe jednoczęściowe,
 • kurki kulowe dwuczęściowe,
 • kurki kulowe trzyczęściowe,
 • kurki kulowe trójdrogowe,
 • kurki kulowe ogrzewane,
 • kurki kulowe ze sterowaniem,
 • kurki kulowe teflonowane,
 • kurki kulowe trójdrogowe teflonowane,
 • kurki kulowe z wkładka ceramiczną,
 • kurki stożkowe,
 • kurki stożkowe teflonowane,
 • przepustnice centryczne,
 • przepustnice teflonnowane,
 • przepustnice mimośrodowe,
 • zawory zwrotne,
 • zawory zwrotne teflnonowane,
 • przezierniki,
 • przezierniki teflonowane,
 • wzierniki,
 • rury i kształtki teflonowane,
 • zawory membranowe,
 • zasuwy, zawory zaporowe zawory bezpieczeństwa,
 • zawory do poboru próbek,
 • płyty uszczelkarskie,
 • uszczelki,
 • sznury uszczelniające

Notice: Undefined index: a1 in /nowa/ofirmie.php on line 11


Załogę Firmy stanowi obecnie ponad 100 pracowników z dużym doświadczeniem. Posiadając tak doświadczoną kadrę realizujemy także zamówienia nietypowe na podstawie projektów zleceniodawców lub opracowujemy rozwiązania techniczne satysfakcjonujące Klienta. Wyroby naszej firmy stosowane są szeroko w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, naftowym, gazowym, wydobywczym, koksochemicznym, hutniczym, spożywczym, ciepłownictwie i innym.

Należy wspomnieć, że firma kładzie duży nacisk na wysoką jakość naszych wyrobów i usług czego dowodem jest posiadanie systemu zarządzania jakością ISO 9001, który stosowany jest w naszej firmie od 1999 roku. Ponadto firma posiada takie certyfikaty jak: Certyfikat CE, Certyfikat FIRE SAFE, Atest higieniczny PZH, Uprawnienia Transportowego i Wojskowego Dozoru Technicznego, Certyfikat , Certyfikat TA-Luft, Certyfikaty i Dopuszczenia na Rynek Rosyjski oraz Ukraiński.

Nasza firma posiada wszytkie certyfikaty, atesty, aprobaty, dopuszczenia:
 • CERTYFIKAT CE
 • CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001
 • CERTYFIKAT Π
 • OPINIA INSTYTUTU NAFTY I GAZU Kraków
 • ATEST HIGIENICZNY PZH
 • UPRAWNIENIE TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
 • UPRAWNIENIE WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
 • CERTYFIKATY NA RYNEK ROSYJSKI

Notice: Undefined index: a2 in /nowa/ofirmie.php on line 17